OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

 

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14) i čl.6, točka 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) omogućuje se korisniku turističkih usluga podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu sjedišta Luke Botića 9, 21210 Solin ili putem elektronske pošte na booking@croatia-charter.hr . 

Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka Vašeg prigovora. Molimo Vas da u Vašem prigovoru obavezno navedete Vaše ime i prezime te adresu ili e-mail za dostavu odgovora.

 

Fair Wind Ltd uses cookies to improve your website experiences. You consent to our cookies if you continue to use this website.